+351 916 89 46 16 bnb@casalcubo.nl
Bed en Breakfast Algarve

Vogels kijken in de Algarve

Vogels kijken in de Algarve is een fantastische ervaring. Zuid-Portugal is een van de meest rijke vogelgebieden van Europa. De Algarve is een gebied met een grote vogelrijkdom. In verschillende natuurgebieden en nationale parken zijn meer dan 300 vogelsoorten opgetekend. Het voert te ver om alle verschillende landschappen en hun bewoners te beschrijven. We willen u echter onze persoonlijke favorieten niet onthouden. 

B&B Cas al Cubo

Vogels kijken in de Algarve begint op je eigen terras bij Bed en Breakfast Algarve Cas al Cubo. Het B&B ligt midden in de Barrocal. De Barrocal is de overgangszone tussen het laagland aan de kust en de heuvels ten noorden van het B&B. Dit unieke landschap is het leefgebied van meer dan 50 vogelsoorten en verschillende inheemse (zoog)dieren. Dan moet je denken aan hazen, konijnen, mangoesten, kameleons, en wilde zwijnen. In de winter en de lente is dit gebied deels een moerasgebied. Door de regens ontstaan kleine poelen waarin verschillende amfibieën zich kunnen voortplanten. Gedurende de laatste tien jaar hebben wij veel vogels en andere dieren gefotografeerd. Dat varieert van Merels en Zwarte spreeuwen tot Wielewalen, Bijeneters, Tapuiten, Valken en Uilen. We wijzen u graag de weg naar de vogel gebieden van de Algarve!

Sapal – Castro Marim

Vogels kijken in de Sapal van Castro Marim is een geweldige ervaring. De Guadiana rivier mondt bij Vila Real de Santo Antonio uit in de Atlantische Oceaan. Net voor hij de zee bereikt, stroomt hij langs de vlakten/zoutpannen van Castro Marim. Dit gebied heet de Sapal. Het getij heeft een grote invloed op de vlakten. Met vloed neemt zout water grote delen van de vlakten, de schorren en kreken in bezit en met eb trekt het zich terug. De vogel- en dierenwereld heeft zich aangepast aan dit voedsel brengende proces. Het Reserve Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo Antonio is een officieel nationaal park. Er zijn wandelroutes en een vogelkijk hut. Het is meer dan de moeite waard om hier een dag te gaan vogels spotten.

Gedurende het jaar kunnen in de Sapal meer dan 200 vogelsoorten worden gevonden. Zangvogels, roofvogels, waadvogels, eenden en sterns doen allemaal de zoutpannen van Castro Marim aan.

Ria Formosa

Vogels kijken in het Parque Natural da Ria Formosa. Parque Natural da Ria Formosa is een moeras- en zoutpannen gebied in de Oost-Algarve. Het ontleent zijn karakter aan de zout-industrie. Dit nationaal park omvat een gebied van meer dan 60 kilometer tussen Quinta do Lago in het westen en Vila Real de Santo Antonio in het oosten. Het is een belangrijk broedgebied voor verschillende (water)vogels. Daarnaast speelt het een cruciale rol in de jaarlijkse zangvogel-migratie. De zoutpannen zijn het hele jaar door gevuld met grote groepen Flamingo’s die een roze waas over het water leggen. Speur in de droge gebieden naar bijvoorbeeld Boomkruipers, Blauwe Eksters, Wielewalen en Bijeneters, Zwartkoppen, de Hop, en Nachtzwaluwen en veel andere soorten.

Quinta do Ludo

Vogels kijken bij Quinta do Lago is misschien wel de mooiste vogel-ervaring in de Algarve. De wadden rondom de Ludo boerderij zijn onze favoriete plek om vogels te gaan kijken en omdat je er ook prachtig kunt wandelen, is het leuk om er een dagtrip van te maken. Het landschap is afwisselend. Meren en vennen worden afgewisseld met zoutpannen, moerassen en zelfs een golfbaan. Die golfbaan is bij veel vogels een favoriete voederplek, omdat het gras daar goed is onderhouden. Hoppen boren er met hun lange snavels in de grond omdat hun voedsel daar leeft. Insecten en pieren houden van losse vochtige grond dus die doen het op de golfbaan goed.

Vogelsoorten

Purperkoeten plassen rond in de vennen. Wevervogels, Blauwborsten en Sint Helena Fazantjes vliegen rond in de rietkragen. In dit gebied zijn al ruim 200 vogelsoorten opgetekend. Het voor- en najaar is de periode van. In de andere jaargetijden tref je er vooral de permanente vogelsoorten aan, die hier ook broeden.

Monding Arade rivier en Ria de Alvor

Vogels kijken in de monding van de Arade rivier en langs de Ria Alvor is een mooie invulling van een dag vogels spotten. Dit moerasgebied in de riviermonding is een belangrijke plaats voor overwinterende en migrerende watervogels. Een lappendeken van verschillende ecologische zones liggen binnen een relatief klein gebied. In het zuiden liggen de Atlantische oceaan en het duingebied. De Arade rivier wordt gevoed uit vier rivieren die landinwaarts zoet water afgeven. Dat mengt zich met oceaanwater, waardoor zoutpannen met brak water ontstaan, met modderige wadden zandbanken moerassen. In deze plas-dras zone gedijen veel vogelsoorten uitstekend.

Castro Verde

Vogels kijken in Castro Verde brengt je naar de steppen van de Alentejo. De meest bijzondere vogel in dit gebied is de Grote Trap. Castro Verde ligt op slcchts een uur rijden van de Algarve, dus het is een mooie dagtrip. Wij gaan er minimaal één keer per jaar heen. Bij voorkeur in de lente om te genieten van de bloeiende heuvels van de Alentejo. Het rood, geel, wit en paars spat je tegemoet vanaf de velden. Natuurlijk speuren we dan ook naarstig naar de Grote Trap. Naast deze soort, leven in het gebied tussen Castro Verde en Mertola ook andere zeldzame vogels  zoals de Kleine Trap, Bonelli´s adelaar, de Zwarte Wouw en de Scharrelaar. Een echte vogel enthousiast mag dit gebied niet overslaan!

×